DELA

Besiktningskrav på oljecisterner

Från årsskiftet blir det krav på att besiktiga alla gamla oljecisterner.
– Vi vill undvika svåra personliga konsekvenser. Man har ett stort ansvar som privatperson när det gäller uppbevaring av olja och bränslen, säger kansliminister Britt Lundberg (c).
Presidenten har nu godkänt den nya åländska lagen om säkerhet och hantering av farliga kemikalier och explosiva varor som i stort är en så kallad blankettlag på rikets motsvarande lag.
Men den åländska lagen och tillhörande förordning är lite strängare, bland annat med besiktningskrav också på tankar ovan jord.


25 år gamla
Oljecisterner med en volym över två kubikmeter och som tagits i bruk år 1985 eller tidigare, skall besiktigas före utgången av år 2010. besiktningen utförs av företag med en sådan kompetens och som godkänts av landskapsregeringen.
För närvarande är det VVS Eriksson som har den kompetensen, men också Ålands renhållning är på gång. En besiktning kostar cirka 300 euro.


Hög gräns
Efter en besiktning bestäms när nästa skall göras, beroende på cisternens skick. Dåliga cisterner kan tas ur bruk med en gång och måste tömmas på bränslet.
– Om olja läcker ut kan det ju få enorma konsekvenser för miljön, och sker det inomhus kan ett hus bli obeboeligt. Vi har ändå satt gränsen ganska högt, men vi hoppas att försäkringsbolagen kommer med lite morötter så att folk låter besiktiga sina mindre cisterner, säger Britt Lundberg.


Okänt antal
Hur många privata oljecisterner, och så kallade farmartankar, som det finns på Åland vet ingen.
– De tankar som är kopplade till oljeeldningsaggregat har vi koll på, men för farmartankar och andra tankar har man ingen anmälningsplikt, säger räddningsinspektör Sven-Olof Boman.
Nu delas också en broschyr om det här ut till alla hushåll.
– Vi vill ha en förändring så att vi får bort miljöriskerna, säger Britt Lundberg.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax