DELA

Berner Sjölund ny i poststyrelsen

Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund valdes till ny ledamot i styrelsen för Posten Åland på stämman i dag. Berner Sjölund ersätter Harry Jansson (C) som lämnar styrelseuppdraget på egen begäran.
Obunden samlings ledamot Cita Nylund fick inte förnyat förtroende eftersom partiet sedan splittringen inte längre sitter i landskapsregeringen som ju är postens ägare. Antalet styrelsemedlemmar reduceras därför från dagens sju till sex. De övriga styrelsemedlemmarna återvaldes.
På stämman beslöt man också att ändra bolagsordningen så att det inte längre finns någon åldersgräns för styrelseledamöterna. Hittills har 68 år fyllda personer inte kunnat väljas in men den klausulen slopas alltså.