DELA

Berit Lindqvist uppsagd igen

Berit Lindqvist får inte komma tillbaka till sitt tidigare jobb som föreståndare för De gamlas hem.
Styrelsen har hävt hennes anställning efter att Högsta förvaltningsdomstolen krävt en ny behandling av frågan.
Styrelsen för De gamlas hem hävt tidigare föreståndaren Berit Lindqvists provanställning från den 8/5 2008 med motiveringen att hon inte är lämplig för den nya, omgjorda befattningen som vårdchef.
Beslutet togs den andra juni. Då hade styrelsen hört Lindqvist och också sett till att ingen av mötesdeltagarna är jävig i frågan.
Med det har man nu rättat till de formella fel som Högsta förvaltningsdomstolen pekade på i april.


Var jävig
Som Nya Åland tidigare har berättat fick Berit Lindqvist sluta på grund av att hon inte kom överens med förvaltningschefen Solveig Jansson. Då fattades beslutet utan att höra Lindqvist. Dessutom deltog Solveig Jansson i styrelsens möte trots att hon, som part i konflikten, var jävig.
Berit Lindqvist protesterade mot uppsägningen. Förvaltningsdomstolens gav henne rätt och ålade styrelsen att ta upp frågan på nytt.
– Den här gången har vi bemödat oss om att göra allting korrekt, säger styrelsens ordförande Annsofi Joelsson (c)

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax