DELA

Bergkullastiftelsen ville köpa avloppsledningen

Bergkullastiftelsen ville ge ett stipendium till Saltvik för att kommunen skulle bygga avloppsledning från anläggningen i Bertbyvik till Kavelbro.
Men svaret blev nej – stipendiet betraktades som mutförsök.
För en vecka sedan ordnade Bergkullastiftelsen visning av anläggningen och bjöd in särskilda gäster till middag och stipendieutdelning på kvällen.
Stiftelsen ville ge 100.000 euro i stipendium för att Saltviks kommun skulle bygga ut avloppsledningen från Kavelbro till Bertbyvik, en sträcka på cirka 7 kilometer fågelvägen, för att de befintliga husen och den planerade ekobyn skulle kunna anslutas till det kommunala avloppsnätet.
Men kommunen tackade nej till stiftelsens grundare Leif Nordqvists erbjudande – och enligt kommunstyrelsens ordförande Thommy Fagerholm hade det skett redan tidigare.
– Jag har diskuterat saken med Leif Nordqvist flera gånger före och sagt åt honom att det är bättre att stiftelsen fonderar pengarna för ändamålet. Det finns inget som hindrar att stiftelsen låter bygga ledningen på egen bekostnad och ansluter den till det kommunala nätet i Kavelbro.
Kommunen har inga planer på att bygga avloppsledning i periferin, säger han – nätet byggs ut i mera tätbebyggda områden enligt en fastställd plan fram till 2014. De hushåll som omfattas av planen kan få dispens för den lagstadgade avloppsombyggnaden som ska vara gjord tills dess.

Liknar en muta
Thommy Fagerholm använder ordet muta i sammanhanget.
– Stipendiet är nog så nära en muta man kan komma. Åtminstone är det ett en kraftig påtryckning. Nästa år kan det vara någon som ger pengar för att kommunen ska bygga en väg, och om vi går med på sådant binder det ju upp kommunen. Det blir ohållbart.
Själv tycker Leif Nordqvist inte att stipendiet kan jämställas med en muta.
– En muta ger man väl på sidan av. Det här var ju för oss ett sätt att bekosta vår egen avloppsledning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre