DELA

Berghamn får´nytt utseende

Färjhamnen Berghamn i Eckerö skall få en lång gångbro, sjöbodsliknande strandbyggnader och en övningsstation för de anställda.
Rederiaktiebolaget Eckerö bygger om och till i sommar.
Många av Eckerölinjens sommarresenärer fortsätter till fots från hamnen i Berghamn. Målet är ofta Käringsund eller de attraktiva sol- och badklippor som ligger strax norr om hamnterminalen.
För att de här fotgängarna skall slippa ta sig runt hamnområdet och över bilfilarna satsar rederiaktiebolaget Eckerö nu på en 85 meter lång gångbro. Bron byggs över den befintliga bilplanen för avgående fordon så att gästerna enkelt och tryggt skall kunna ta sig norrut.

Egen regi
Den före detta tullbyggnaden i hamnen kommer att byggas om till en övningsstation. Här skall inrymmas ett säkerhetssystem för fartyg, ett så kallat Marine Evacuation System (MES).
Stationen byggs för att rederiet skall kunna hålla övningar i egen regi och med det bättre kunna upprätthålla kunskapen för de som är anställda ombord.
Den 29 kvadratmeter stora byggnaden skall dessutom förses med ett torn och där skall också byggas ett mötesrum.

Nya tak
Skywayen till det gamla färjfästet kommer att monteras ned. De förråd och det garage som ligger under skywayen byggs om. De skall få nya tak och slutresultatet skall ge visionen av sjöbodar.
Byggnadsprojektet har nu bjudits ut på entreprenad. Avsikten är att påbörja arbetet redan nu i april, klart skall allting vara i augusti i år.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN