DELA

Beredd gå till JK med frågan om ortnamn

LAGTINGET. Landskapsregeringen är beredd att ta ortnamnsfrågan till justitiekanslern om lantmäteriverket inte ändrar sin inställning. Det beskedet gav lantråd Camilla Gunell (S) i gårdagens plenum.
Efter landskapsregeringens turer fram och tillbaka om finska namn på åländska orter hade Viveka Eriksson (Lib) i en skriftlig fråga undrat vilken regeringens linje är och vad regeringen avser att göra för att lösa den konflikt som uppstått kring kartspråket.
Lantråd Camilla Gunell sade nu att regeringen vill få bort de finska namnen och att den linjen håller.
– Landskapsregeringen avser bemöta svaret i syfte att uppnå en ändring. Om inte det leder till ändrad inställning från lantmäteriverkets sida tas frågan upp på politisk nivå. Landskapsregeringen avser inhämta utlåtanden från Ålandsdelegationen och möjligen också från justitiekanslern, sade Gunell.

”Ordentlig pudel”
Viveka Eriksson påminde om att den nuvarande landskapsregeringen i en redogörelse till lagtinget bara lite innan kartdebatten blossade upp skrivit att ortnamn endast ska vara på svenska. Därför var hon förvånad när lagtinget inte direkt ställde sig bakom detta utan menade att man skulle diskutera om ståndpunkten skulle omformuleras.
– Jag kan konstatera att lantrådet har gjort en ordentlig pudel. Jag förväntar mig att lantrådet ska ha större säkerhet i frågorna som är viktiga för Ålands självstyrelse, sade Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni