DELA

Berättar om jobbet i EU-parlamentet

I Bryssel finns 785 Europaparlamentariker och 2.000 assistenter. Som åländsk specialmedarbetare till SFP:s Carl Haglund tillhör Wille Valve den senare kategorin. Han har specialansvar för frågor som rör Åland.
– Min viktigaste uppgift är bevaka Ålands intressen och fungera som en tidig varningssignal.
Han headhuntades till jobbet som Carl Haglunds specialmedarbetare av det egna partiet Frisinnad samverkan, liberalerna och Centern. Åland fick posten efter att Britt Lundbergs (C) röster räddade valet för SFP.
Nu är Wille Valve inne på sin tredje arbetsvecka i Bryssel. Den första tidens praktiska arrangemang är avklarade. ”Ett riktigt stohej”, sammanfattar Valve.
– Jag registrerade mig i Belgien, i EU-parlamentet, skaffade internet- och bankkonto. Jag trodde de skojade när de sade att jag skulle ta med mig tio kopior på mitt pass, men det behövdes verkligen.

Täta kontakter
Formellt är han anställd av EU-parlamentet. Men landskapsregeringen har goda möjligheter att sätta sin prägel på hans arbete.
– Jag är landskapsregeringens förlängda arm. De har kunskaperna som jag behöver och som jag kan använda här. Samspelet mellan oss är mycket viktigt. Jag behöver ha koll på Ålands behov.
Wille Valve ger ett exempel. Förra veckan var han bisittare vid ett möte med utskottet för miljö, hälsa och fritid. Diskussionen kom in på gränsöverskridande vård.
– Jag ringde upp socialminister Katrin Sjögren och frågade om det var av intresse för Åland.
Efter att även landskapsläkare Birger Sandell konsulterats fick Valve beskedet att frågan i det här skedet är mer av nationell karaktär.
– Så vi bestämde oss för att släppa den för tillfället.

Reser mycket
Arbetsschemat styrs utifrån vad det är för vecka. Blå vecka innebär utskotts- och gruppmöten, röd vecka flyger alla parlamentariker och deras stabar till Strasbourg för plenum, grön vecka är de så kallade ”mepparna” hemma i de egna valkretsarna.
– Då är sannolikheten stor att jag påträffas på Åland.
Mycket av Valves arbete går annars ut på att nätverka. Parlamentariker, deras assistenter, byråkrater – alla kontakter behövs.
– Ett rikt socialt nätverk är viktigt. Det är mycket kindpussande och utdelande av visitkort i Bryssel.

ANNIKA KULLMAN


Läs mer i papperstidningen!