DELA

Bekämpningsmedel förbjuds

Det bland äppel- och jordgubbsodlare mycket vanliga bekämpningsmedlet Euparen förbjuds i kommuner som renar sitt vatten med ozon. Dit hör Jomala och Finström.
Man har tidigare ansett att Euparen är ett ofarligt bekämpningsmedel, men nu har tyska forskare hittat en cancerframkallande restprodukt av Euparen i ozonbehandlat dricksvatten. Det är främst ytvattentäkter som behandlas med ozon.
Evira, det tidigare livsmedelsverket, har låtit ta prover på råvattentäkter och hittat rester av den skadliga nedbrytningsprodukten i två prover, det ena från Åland. Enligt vad överinspektör Reijo Vanhanen på Evira säger till Landsbygdens Folk, rör det sig om ytterst små mängder, men man har i alla fall beslutat att förbjuda Euparen med omedelbar verkan för det här året.
Beslutet är så nytt att landskapsagronom Sölve Högman ännu inte har sett det. Men han har diskuterat saken med tjänstemän på rikssidan.
– Det vi har diskuterat är att Euparen kunde få användas fortsättningsvis om jordgubbs- eller äppelodlingarna inte finns i närheten av vattenskyddsområde. Men hur det slutligen utformades vet jag inte, säger Högman till Nya Åland.


Ont om tid
Euparen används för att bekämpa gråmögel och mjöldagg på jordgubbar och skorvsjukdomar på äppel.
Vad gäller äppelodlarna så kan det bli aktuellt med bekämpning redan inom några veckor.
– Man har ett prognossystem, som ger en varning när halterna av fukt, värme och sporer visar att det är dags att sätta in bekämpning, berättar Högman.
Han säger också att det finns ett annat medel, Dipane, som kan ersätta Euparen, men myndigheterna är inställda på att anpassa förbudet så att det inte skall ge alltför stora problem för odlarna.
– Men Euparen får absolut inte användas i vattenskyddsområden där man renar med ozon!
Evira har lovat att den här veckan komma med noggrannare instruktioner om vad som gäller.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax