DELA

Behovet ska styra vården

Ett nytt sätt att mäta vårdbehov, det kallas RAI, vill De gamlas hem införa på Åland.
– Det är jätteviktigt att vi vet vad olika personer har rätt till. Pengarna får inte längre styra vården, säger Eva Dahlén.
Eva Dahlén hoppas mycket på RAI, ett europeisk mätsystem som ska ge klara direktiv om nivån för vården för gamla och andra vårdbehövande.
Det är avgående förbundsdirektör Anders Göransson som utrett saken och tagit fram modellen.
– Nu fungerar det så att i Mariehamn är det en grupp bestående av läkare och socialvårdare som tillsammans tar beslut om vilken vårdnivå som en patient ska få, säger Eva Dahlén. På landsbygden är det en socialsekreterare som tittar på kommunens budget och sedan beslutar om vården. Tyvärr är det pengarna som styr i dag.


Rätt vårdnivå
Nu ska kommunerna reda ut i vilken utsträckning de deltar i detta slag av serviceboende, som inledningsvis omfattar en avdelning om 20 till 22 platser på De gamlas hem.
– Det handlar om aktiviteter och utevistelser, folk har rätt till att få sådan service och den ska då ligga på rätt nivå, fortsätter Eva Dahlén. Det är jätteviktigt att vårdtagarna får lika behandling och får den vård de har rätt till.
På landskapet är det socialinspektör Maj-Len Österlund som arbetar med att utveckla metoden.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman