DELA

Behörighetskrav lättas för Folkis rektorstjänst

När rektorstjänsten vid Ålands folkhögskola skulle tillsättas i höstas var det inte en enda av de sökande som uppfyllde behörighetskraven. Nu ändras reglerna.
Kravet på behörighet och erfarenhet som lärare inom något av skolans undervisningsområden stryks, i fortsättningen kommer det att räcka om man har lärarbehörighet. Som tidigare efterfrågas dock lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med fritt bildningsarbete samt erfarenhet av ledarskap och förvaltning.
Det var direktionen för Ålands folkhögskola som på uppmaning av landskapsregeringen föreslog att skolans reglemente skulle ändras.

Ingen ordinarie
Sedan Jana Ekebom lämnade tjänsten den sista juli förra året har skolan stått utan ordinarie rektor. Maria Säll-Öfverström är tf på posten.
När rektorstjänsten utlystes förra våren sökte sex personer jobbet. Landskapsregeringen ville ha fler sökande och förlängde tiden till 17 augusti. Ytterligare fyra ansökningar kom in.
I oktober skulle beslutet fattas. Av de tio sökandena drog hade två då dragit tillbaka sina ansökningar. Resterande åtta bedömdes vara obehöriga. En av de sökande i den första omgången anmälde den långsamma hanteringen till justitieombudsmannen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax