DELA

Begränsad tid för stadsdirektör?

Sju år kunde vara lämplig anställningstid för en stadsdirektör. Det tycker avgående Ritva Sarin Grufberg, som på bilden klipper bandet vid invigningen av Lotsbroverket i fjol. Stadsstyrelsen diskuterar på torsdag kväll hur man ser på saken.
Stadsdirektör Ritva Sarin Grufberg meddelade förra veckan att hon går i pension i sommar när hon fyller 63 år.
Påtorsdag kväll får stadsstyrelsen som extra ärende diskutera rekryteringen av ny stadsdirektör.
– Det handlar om profilen, längden på anställningen och vilka som vill ha synpunkter på bland annat hur processen läggs upp. Det är stadsfullmäktige som utser, men stadsstyrelsen som lägger fram ärendet, säger Sarin Grufberg inför mötet.
Det blir numera allt vanligare att högre tjänstemän anställs för viss tid och avgående stadsdirektören tror att det kunde fungera bra också på den posten.
Hur lång tid?
– Sju år. Det är en bra tid. Tiden behöver vara så anpassad att den inte kommer riktigt i fas med politikernas mandatperioder utan spänner litet över.
– Men, säger Ritva Sarin Grufberg, jag skall inte lägga mig i den här processen. Den skall stadsstyrelsen sköta.

19 år minus 4
Själv har hon suttit som stadsdirektör sedan 1988. Det blir 19 år, minus de fyra åren i landskapsregeringen. Hon säger att det på ett sätt har varit en lång tid.
– Lång för att det är ett sätt att leva. Det är mycket tid, också fritid, som jag har ägnat åt arbetet. Men samtidigt är det ett oerhört omväxlande jobb.
Att hon ser fram emot att börja ägna sig åt annat förstår man av att hon inte får full pension vid 63 år.
– Vi har rörlig pensionsålder så jag kan välja när jag vill gå mellan 63 och 64. Men min personliga pensionsålder är 64 år och litet på. Så jag får sänkt pension med ungefär 25 procent.

De sköna konsterna
Stadsdirektör Ritva Sarin Grufberg känner de flesta vid det här laget. Men vem är privatpersonen Ritva Sarin Grufberg? Vad har hon för intressen? Och vad tänker hon göra när det blir sommar?
– Jag skall ägna mig åt familjen, vännerna, kultur och eventuellt ideellt arbete.
– Jag är oerhört intresserad av litteratur. Andra intressen är konst och estetik och allt som har med skärgård att göra. Och människor intresserar mig framom teknik och sådant.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax