DELA

Bättre villkor för arbetssökande

LAGTINGET. Ett förslag till förnyad blankettlag om utkomstskydd leder till förändringar i den åländska arbetsmarknadslagen.
Det innebär bland annat att AMS tar över lite av den arbetssökandes ansvar och att utländska medborgare kan registrera sig som arbetssökande.
På grund av ändringar i rikslagstiftningen föreslår landskapsregeringen att blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa anpassa till dessa. Lagtinget behandlade ändringen första gången i onsdags.
I förslaget ingår:
Omställningsskyddet ändras.
De nuvarande handlingsplanerna ersätts av en gemensam sysselsättningsplan. 
Den separata sysselsättningsplanen för arbetssökande slopas.
Om förslaget går igenom ska AMS självmant undersöka om om den arbetssökande uppfyller kraven på att få omställningsskydd. Den sökande behöver inte göra en särskild begäran om detta.
Omställningsskyddet utökas också till att omfatta arbetssökande som har permitterats för minst 180 arbetsdagar eller som varit permitterade så länge och har minst tre års arbetet bakom sig.
Möjligheterna för utländska medborgare att registrera sig som arbetssökande utvidgas. Att regelverket för sysselsättningsstöd för anställning och sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet ändras så att det bättre beaktar konkurrensneutralitet och EG.s bestämmelser om statligt stöd.

Läs mer i dagens Nya Åland

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax