DELA

Bättre schemasituation för Ålands gymnasium

Ålands gymnasium är i ett helt annat läge det här läsåret än det förra, då problem med schemaläggning orsakade strul för både elever och personal. Men fortfarande är det några elever som kommer i kläm.
När Ålands gymnasium förra året bildades, genom en sammanslagning Ålands Lyceum och de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna, blev det snabbt problem med schemaläggningen.
Nya Åland skrev förra hösten om lektioner som krockade, lärare som kom till tomma klassrum, eller skolelever som stressade från en skolbyggnad till en annan – och när de kom fram fanns ingen lärare där. Främst var det yrkesgymnasiets elever och personal som hamnade i kläm.
Enligt Inger Rosenberg-Mattsson, rektor för Ålands yrkesgymnasium, har bättre framförhållning och planering bidragit till att det i år finns ett schema för hela läsåret klart.
Men fortfarande finns det vissa elever som kan ha problem med sitt schema och inplanerade kurser.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén