DELA

Bättre resultat för Eckerökoncernen

Eckerökoncernens rörelseresultat ökade med 5,5 miljoner euro. Nu föreslås en höjning av dividenden till två euro.
Bokslutskommunikén för 2010 visar att Eckerökoncernen hade en omsättning på 228,9 miljoner – en ökning med sju procent, ett rörelseresultat på 24,3 miljoner euro samt ett kassaflöde på 25,1 miljoner euro.
– Verksamhetsåret har präglats av det fortsatta arbetet med att utveckla organisationen och ta vara på affärsfördelar och synergieffekter som integrationen av Birkakoncernen skapat, skriver rederiet i ett pressutskick.
Vidare konstaterar man att konjunkturutvecklingen varit stabilare och gett en ökad efterfrågan på frakter. Svenska kronan har stärkts vilket gett en gynnsam inverkan på resultatet, kassaströmmarna stärktes och nettoskulden minskade.
Koncernen ger inför stämman ett förslag på höjd dividend, från 1,50 euro per aktie till 2,00 euro.

Läser mer i morgondagens Nya Åland!

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax