DELA

Bättre resultat för ÅAB

Ålandsbankens resultat för 2012 blir väsentligt bättre än föregående år.
Det sägs i ett börsmeddelande som sändes ut i dag.
Börsmeddelandet fortsätter:
”Enligt preliminära bokslutsuppgifter kommer såväl Ålandsbankens rörelseresultat som periodens resultat hänförligt till aktieägarna att vara i nivån 10 miljoner euro för år 2012. Detta är väsentligt bättre än föregående år (rörelseresultat 2011 -5,7 miljoner euro, resultat hänförligt till aktieägarna 2011, – 5,3 miljoner euro).
Ålandsbanken kommunicerade i sina delårsrapporter för första och andra kvartalet att koncernen förväntar sig ett positivt rörelseresultat för 2012. I delårsrapporten för tredje kvartalet förstärktes prognosen till att koncernen kommer att redovisa ett klart positivt rörelseresultat för 2012.
Ålandsbanken publicerar bokslutskommunikén den 15 februari 2013.”
Läs mer i morgondagens Nya Åland!