DELA

Bättre priser och vildsvin på producentmöte

Den närproducerade åländska maten har blivit en succé men de som levererar ingredienserna till den får dåligt betalt.
– Vi måste får vår rättmätiga del, säger producentförbundets vd Henry Lindström.
I sydvästra Finland, mellan Salo och Raseborg, finns gården Koskis som WWF i juli utsåg till Finlands miljövänligaste gård.
I går besökte gårdens ägare Fredrik von Limburg Stirum Ålands producentförbunds höstmöte i Mariehamn för att berätta om det hållbara jordbruk han och hans fru Helena har gått in för.
– Vi kom underfund med att många här på Åland odlar enligt samma principer som de gör på Koskis. Vi har redan ett hållbart jordbruk här, säger Henry Lindström.
– Men vårt problem är att vi är dåliga på att lyfta fram det, vi måste bli bättre på att marknadsföra oss. I dag har den åländska maten bra renommé men man glömmer bort att primärprodukterna är ett led i den. Producenterna får dåligt betalt, vi måste få vår rättmätiga del.


Kontakta jägarkåren
De ryska sanktionerna är ett annat orosmoln.
– Hos oss är det mjölkproducenterna om drabbas. ÅCA har redan sänkt priset för mjölk med ett par cent litern, det kan få allvarliga konsekvenser för vissa gårdar, säger Lindström.
– Men vi har förstått att det kommer att finnas möjligheter att kompensera inkomstbortfallet genom EU-medel.
Då verksamhetsprogrammet för nästa år klubbades var det med en helt ny punkt: Vildsvin.
– Vi har hittills fått bara någon enstaka rapport om vildsvinsskador i jordbruket men klart är att vi står inför stora problem om djuren får chans att etablera sig och föröka sig. Vi beslöt därför på mötet att följa upp problematiken vilket bland annat innebär att vi kommer att kontakta jägarkåren för samarbete.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen