DELA

Bättre år för Viking Line

Viking Line gjorde ett bättre resultat i år än i fjol, visar sammanställningen för bokslutsperioden november 2005-oktober 2006.
Koncernens omsättning steg med 6,1 procent till 406 miljoner euro, huvudsakligen till följd av fler passagerare, rörelseresultatet ökade med 8,6 miljoner euro till 13,6 miljoner euro och resultatet efter skatter blev 10,4 miljoner euro mot 2,9 miljoner euro i fjol.
Intäkten per passagerare ökade med drygt 6 procent och fraktintäkterna steg med 3,7 procent.
Något som drar ner resultatet är bränslekostnaderna som ökat med så mycket som 24,7 procent eller med nästan 7 miljoner euro. Bränslekostnaderna uppgick till 35 miljoner euro.
Koncernens totala rörelsekostnader steg med nästan 4 procent till 392 miljoner euro.
Antalet passagerare översteg 5,5 miljoner, en ökning med nästan 4 procent.
Investeringarna steg betydligt, till 18,8 miljoner euro mot 5,9 euro i fjol.
Konkurrensen förväntas bli hård också nästa år. Trots det räknar man med ett resultat som är minst i nivå med resultatet i år.

Dividend för 2006
För 2005 delades ingen dividend ut. Styrelsens förslag inför bolagsstämman i början av nästa år är att 0,55 euro per aktie delas ut i dividend, sammanlagt strax under 6 miljoner euro.

ANNIKA ORRE