DELA

Bättre äldreomsorg i sossemotioner

Många av de socialdemokratiska motionerna handlar om förbättrad social service för i synnerhet de äldre i samhället.
Men sossarna vill också avlasta museibyrån genom att etablera en nationalfond.
– Det är inte acceptabelt att utbudet av sociala tjänster varierar beroende på vilken kommun man bor i. Ett visst minimiutbud av tjänster borde garanteras alla som är berättigade till stöd oberoende bostadskommun.
Det skriver socialdemokraterna Barbro Sundback, Camilla Gunell och Carina Aaltonen som vill att landskapsandelarna för Mariehamns stad justeras så att de bättre motsvarar det ansvar som staden tar för hela Åland.
Nu flyttar flera äldre och personer med funktionshinder till Mariehamn för att staden kan erbjuda större resurser och bättre service än den egna kommunen. Det i sin tur leder till att staden tar ett orimligt stort ansvar.

Allmän tandvård
De tre socialdemokraterna har också lämnat in en motion om att de som lever under fattigdomsgränsen från och med nästa år skall ha rätt till allmän tandvård.
Aaltonen och Gunell har tillsammans lämnat in ett tiotal motioner. De föreslår bland annat att man etablerar en åländsk nationalfond för natur- och kulturarv.
– I Storbritannien finns National Trust som verkar som en bevarare av kulturarvet vid sidan av de offentliga museala institutionerna, skriver motionärerna.

Resurserna ifrågasätts
– Fonden är ägd av både offentliga och privata intressenter och mottar donationer i form av mark och byggnader. Med tanke på att resurserna till museibyrån ofta ifrågasätts så vore det välkommet att fler deltog i värnandet och bevarandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer på Åland.
Aaltonen och Gunell efterlyser också en specialenhet inom grundskolan för elever med särskilda behov, specialutbildning inom äldreomsorgen för nyinflyttade, en lag om äldreomsorgen, samma typ av förmånlig servicetrafik för äldre som man har i riket och en ny tobakslag som inte tillåter unga under 18 år att ha tobaksprodukter.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax