DELA

Båtskärens elkabel har nått land

Cirka 50 kilometer elkabel har nu lagts på havsbotten mellan Båtskären och Lervik.
– Det här är ett viktigt steg, utan detta får vi ju ingen el iland, säger Ålands vindenergis vd Henrik Lindqvist.
Under torsdag, fredag och lördag förra veckan lades tre stycken elkablar mellan Båtskären och Lervik i Mariehamn, med hjälp av en pråm och två hjälppråmar.
I november drogs elkablar mellan de olika öarna, där vindkraftverken ska byggas, men det är alltså via de nylagda trefaskablarna som elen når fasta Åland.
– Det här är en milstolpe och en dyr del av projektet, men allt gick planenligt. Henry Höglund med besättning gjorde ett bra jobb, säger Henrik Lindqvist.

Nio timmar i sträck
Varje kabel är cirka sex centimeter i diameter och 16 kilometer lång, så när en nedsättning har påbörjats måste den slutföras utan stopp på vägen. Kablarna är nämligen i sin fulla längd och kan skadas eller hamna fel om pråmen stannar.
Den första nedläggningen tog cirka nio timmar att genomföra, de övriga två gick snabbare.
– Vi har ju gjort bottenundersökning för att hitta lämpligt ställe att lägga kablarna på. Tanken är att det ska bli cirka 30 meter mellan varje kabel, så totalt blir ”kabelkorridoren” cirka 100 meter bred, säger Henrik Lindqvist, som berättar att i normala fall buntas trefaskablarna ihop till en enda kabel, men det skulle ha blivit för tjockt i detta fall.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax