DELA

Bastuns hyra under lupp

– Staden baserar sina hyror på schabloner som inte överensstämmer med de faktiska kostnaderna.
Det säger Träffpunkt ungdoms ordförande Jessy Eckerman-Hartvik som har kunnat visa att Bastuns kostnader är lägre än det Mariehamn ville ha i hyra.
Tidigare i veckan träffades Träffpunkt ungdoms medlemmar och stadens bildningssektor för att diskutera den omdebatterade hyran för Bastun.
Enligt ett första förslag från bildningsdirektör Kjell Nilsson skulle staden ta på sig kostnaderna för snöröjning och gräsklippning medan föreningen skulle betala 537 euro per månad i ersättning för el, vatten och sophantering. Utgångspunkten är att Bastun betalar för de utgifter föreningen de facto har i byggnaden.
Men på mötet visade det sig snart att 537 euro i månaden inte alls motsvarar kostnaderna och att de faktiska utgifterna är cirka 200 euro lägre.
Siffrorna har tagits fram av Bastuns ordförande Jessy Eckerman-Hartvik.
– Jag har sedan oktober bett om att få veta exakt hur mycket vi förbrukar och vad det kostar. Det har inte gått att få de uppgifterna, säger Eckerman-Hartvik.
– Då började jag själv ringa runt till alla instanser. Jag fick inte bara veta kostnaderna, jag fick också veta hur vi kan få ner dem.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen