DELA

Bäst före-boven orsakar tonvis med matsopor

Varje svensk slänger nästan 100 kilo mat varje år. Och vi finländare lär inte ligga långt efter.
En av orsakerna till svinnet är vår rädsla för gammal mat.
I Sverige slängs 900.000 ton mat varje år, det är nästan 100 kilo per person. Siffror för Finland är svårare att få fram, men nu ska det nya projektet Foodspill utreda hur stora mängder hushållen och restaurangerna i Finland faktiskt slänger. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, MTT, står bakom projektet som startade i början av året och pågår till 2012.
Även Nordiska ministerrådet finansierar en stor kartläggning av orsakerna till matsvinnet i butiker och hos grossister i de nordiska länderna. Rapporten ska vara klar i slutet av året.
En av de många bovarna till matsvinnet är Bäst före-datumen. Många konsumenter tolkar datummärkningen som definitiv, enligt en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm låtit göra.


Strikta direktiv
Janne Mörn på Storgårds ägg intygar att direktiven för datummärkning är strikta. För ägg ska Bäst före-datumet vara fyra veckor efter kläckning.
– Själv skulle jag äta dem i upp till tre månader efter det om de förvarats i kylskåp. Folk måste lära sig att använda det sunda förnuftet, man märker ju på lukt och smak om de är gamla, säger Mörn.
Läs mer i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist