DELA

Bäst att investera mindre och jämnt

Om den höga och snabba investeringstakten i stadsstyrelsens budgetförslag går igenom så betyder det nästan en halv miljon euro större driftskostnad per år, jämfört med ett förslag utan behov av ökad upplåning.
De pengarna skulle räcka till att avlöna nästan tolv helårsarbetare.
Nya Åland bad stadens finanschef Peter Carlsson bena ut investeringsnivån och lånebördan enligt stadsstyrelsens budgetförslag för 2011 – egentligen för 2011-13 – och lämna all partipolitik åt sidan. Artikeln handlar alltså om budgetförslaget sett enbart ur ekonomisk synvinkel.
Men håll i er, för nu handlar det om siffror.


Företagsekonomi
Kommunernas ekonomiska redovisning är uppbyggd på samma grunder som företagens ekonomi. Det är utgångspunkten.
– Stadsstyrelsen har informerats om att det bästa för stadens ekonomi är en investeringsnivå på högst cirka 7,8 miljoner euro per år i genomsnitt för att slippa göra en nettoupplåning under perioden 2011-13. I ekonomiskt hänseende är det också bättre att investeringarna sprids jämnt över åren i stället för att man investerar mycket ett år och lite de två följande åren. Om investeringstakten är ojämn så måste man finansiellt lösa toppen och det kan bli svårt.
Enligt Peter Carlssons uträkning måste stan låna 72 procent av de 9,6 miljoner euro som stadsstyrelsen vill investera nästa år. Resten kan finansieras med egna medel. Räntekostnaderna låg i fredags på cirka 2,5 procent enligt färska offerter från de åländska bankerna. Räntan kan möjligen stiga till närmare 3 procent med början under nästa år. 72 procent av 9,6 miljoner euro är 6,9 miljoner euro.
3 procent på 6,9 miljoner euro är 180.000 euro – den summa som ska betalas varje år.
– Sammantaget blir det 460.000 euro per år i ökade avskrivningskostnader och räntekostnader. Det drabbar driften och resultatet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre