DELA

Barnskyddsanmälningarna har ökat med 100 procent

När minderåriga är inblandade i brott gör polisen en barnskyddsanmälan till sociala myndigheter. Sedan i fjol har antalet anmälningar ökat med 100 procent i Mariehamn.
– Till allra största del handlar det om lindriga förstagångsbrott, till exempel ha åkt fast för fylla på stan, säger ledande socialarbetare Helena Wachowiak.
Den senaste tiden har Nya Åland rapporterat om ett stort antal brott av lindrigare art. Det handlar bland annat om skadegörelse på busskurer, postlådor, stängsel och bilar.
Det är händelser som ofta förknippas med ”moppegäng” eller betecknas som ”pojkstreck”, men som fortsättningsvis är brott och som polisen uppmanat allmänheten att alltid anmäla.
När polisen stöter på minderåriga personer i brottsutredningar kräver de nya barnskyddslagen att de gör en anmälan till sociala myndigheter.


Flickor i topp
Mariehamns stads ledande socialarbetare Helena Wachowiak berättar att man under år 2008 fick in totalt 120 barnskyddsanmälningar, varav 43 var från polisen.
Barn och unga inblandade i egendomsbrott, som skadegörelse, ligger inte i topp av den här statistiken, utan det gör alkohol och narkotika. Droger och alkohol finns i hela 28 av anmälningarna och av dessa gällde 20 anmälningar flickor.
– Jag har funderat över varför det är klart mest flickor i statistiken, för jag tror inte för ett ögonblick på att flickor är mer inblandade i brott än pojkar. En teori kunde vara att vi är mer oroliga för flickor, att pojkar har större frihet. Kanske man säger att: ”Det är väl normalt för en kille att supa till”, funderar Helena Wachowiak.


Fler anmäler
Jämfört med i fjol har anmälningar som kommer från polisen till stans avdelning för barnskydd och ungdomsvård fördubblats.
– Min uppfattning är att anmälningarna gällande minderåriga inblandade i skadegörelse inte ökat. Och överlag tror jag att ökningen inte beror på ökat antal fall utan på att fler anmälningar görs i och med att den nya barnskyddslagen trädde i kraft, säger Helena Wachowiak.
Enligt Wachowiak arbetar barnskyddet på Åland, när det gäller kriminella unga, till allra största del med brott av lindrigare slag.
– På så sätt skiljer sig vårt jobb markant från till exempel storstäder, här har vi inga rån eller knivslagsmål mellan minderåriga. Och det här är ju väldigt bra, att vi bryr oss om sådant som kan anses vara ”småsaker” och kan fånga upp unga i tid, säger hon.
Vad händer då när ni får en anmälan om ett barn eller tonåring, alltså en minderårig, från polisen?
– Det är polisen som gör själva brottsutredningen och som avgör i vilket skede de gör en barnskyddsanmälan till oss. När vi får en barnskyddsanmälan inleder vi en utredning.

Läs mer om detta i ämne i dagens Nya Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax