DELA

Barns rättigheter måste gå först

Susanne Lehtinen är socialdirektör vid Mariehamns stad. Hon efterlyser mer diskussion och öppenhet kring kyrkans tystnadsplikt.
– Som princip tycker jag att barns rättigheter måste gå först om det är frågan om grova saker.
Också inom socialskyddet är tystnadsplikten starkt reglerad. Men när det gäller att lämna nödvändiga uppgifter till myndigheter som polis och åklagare är anmälningsplikten fundamental.
– Det är mycket det som barnskyddet går ut på. Det handlar inte bara om barnskyddslagen, utan också om barnkonventionen. Enligt den har barn rättigheter till ett särskilt skydd.

Särskilt utsatta
Susanne Lehtinen säger att barn som grupp är särskilt utsatt.
– Barn är ju vanligtvis fullständigt beroende av de vuxnas omsorg, så om det brister bland de vuxna är det väldigt allvarligt, i de fallen är ofta myndigheterna de enda som för barnets talan.

Viktig diskussion
Susanne Lehtinen betonar att inte hört talas om att hemligheter kring eventuella övergrepp skulle gömmas inom kyrkan. Men en eventuell ändring av barnskyddslagen, så att kyrkan även omfattas av anmälningsplikten under en biktsituation, är hon positiv till.
– Jag tycker det är bra att man diskuterar den här saken. Mera öppenhet skulle inte skada.

John Granlund