DELA

Barnprojekt och miljömärkning får bankbonus

Projektet Barn för Östersjön och Miljöcertifieringsprogrammet Green Key Åland är höstens mottagare av Ålandsbankens miljökontobonus.
Mottagarna av Miljökontobonus hösten 2014 är nu utvalda, det berättar banken i ett pressmeddelande idag.
Mottagarna är Barn För Östersjön (Lapset Itämeren puolesta) som får 27 805 euro för sitt projekt att ge en kanal för barn och ungdomar via vilken de har möjligheten att uttrycka sin oro om Östersjöns nedsmutsning och formulera denna oro till vuxna. Projektet består av protestaktion på nätet samt en protestmarsch i Helsingfors i maj 2015. Bakom projektet står Vera och Isak Meriläinen, 8 respektive 6 år, som via en insändare i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet tog initiativ till projektet. Förhoppningen är att projektet ska göra barn mer miljömedvetna eller svara på de frågor de redan har på ett adekvat sätt och även ge dem ökad insikt i politisk beslutsfattning.
Miljöcertifieringsprogrammet Green Key Åland får 7 000 euro för arbetet med att erbjuda logianläggningar möjlighet att arbeta för certifiering enligt Green Key. Green Key är den största globala miljöcertifieringen i världen. 44 länder arbetar med programmet och i september 2014 finns det 2200 Green Key-belönade verksamheter runtom i världen.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax