DELA

Barnomsorgsfrågan engagerar dagispersonalen

Föräldrar avgör själva – men frågan om subjektiv rätt till dagisplats är ”väldigt stark” för stadens dagispersonal.
Det säger barnomsorgschefen Bo Nygård.
Dagispersonalen har daglig kontakt med föräldrar när de lämnar och hämtar sina barn. Då är det naturligt att föräldrar och personal talar om vad som kan vara bäst för det enskilda barnet.
– Personalen skall inte styra familjens val. Men om föräldrarna själva frågar så skall de kunna ge råd, säger Bo Nygård.
Bland stadens personal finns olika åsikter om vad som kan vara bäst. De flesta flerbarnsfamiljerna i staden har valt att utnyttja den subjektiva rätten.
– Åsikterna behovet av barnomsorg för en vårdledig familj kan nog vara en generationsfråga, både bland personal och föräldrar. Det kan också vara svårt att acceptera en inskränkning i de rättigheter som finns idag.
Hans bedömning är att en halvdagsplats för det äldre syskonet kan omfattas av den största delen av personalen.
– Men det finns de som har svårt att förstå varför en väl fungerande familj behöver en heldagsplats.
Vad tycker du själv?
– När jag beredde ärendet i staden omfattade vi den liggande skrivningen att den subjektiva rätten skall begränsas.

Halvtidsplats
Stadsstyrelsen ändrade i nämndens förslag och föreslår i sitt utlåtande rätt till halvtidsplats för vårdlediga familjer.
Staden vill också att äldre syskon skall kunna få tillgång till barnomsorgen om kommunen gör bedömningen att det behövs. Det ingår också i lagförslaget.
Bo Nygård påpekar, precis som socialminister Katrin Sjögren (Lib), att lagen anger miniminivån för kommunernas barndagvård.
När barnomsorgslagen förnyades på 90-talet ökade efterfrågan på dagisplatser så snabbt att många kommuner hade brist på platser i många år. Om den subjektiva rätten begränsas kan kommunerna ändå erbjuda precis samma dagisservice som i dag – om de vill och har råd.
– Lagen anger miniminivån och det är inte förbjudet att göra mer, så länge som man behandlar alla lika.

Långa dagisdagar
Ett argument som inte kommit fram i debatten, tycker Bo Nygård, är barnets rätt till sina föräldrar.
– I dag kan ett barn tillbringa mera tid med andra än med sina föräldrar. Barnet är på dagis från 7 till 16 och sedan är det fyra timmar till läggdags.
Fjolårets benchmarkingprojekt, då staden jämförde sig med kommuner på fastlandet, visade att mariehamnare i högre grad än invånarna i de andra kommunerna hade barnomsorgsplatser.
– Det är mycket ovanligt att någon säger upp sin plats då man får ett nytt barn. Man väljer alltså att ha dem kvar på halvtid, 80 procent eller heltid, konstaterar Bo Nygård.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax