DELA

Barnbidraget höjs nästa år

En höjning av barnbidraget, främst för ensamförsörjare med många barn, kommer i förslaget till budget för 2008.
Exempelvis får en ensamförsörjare med fem barn nästan 153 euro mer i månaden.
Landskapsregeringen föreslår en höjning av barnbidraget i det kommande budgetförslaget. Höjningen blir större för varje barn i en familj. Exempelvis höjs bidraget med 4,65 euro för det första barnet och med 33,29 euro för det femte och varje följande barn.
– Utredningar har visat att familjer med tre, fyra eller fler barn har det tuffare. Det samma gäller ensamförsörjare, säger socialministern Harriet Lindeman (fs).
Ensamförsörjartillägget höjs med 13 euro per barn. För en ensamförsörjare med fem barn innebär det totalt 152,82 euro mer i månaden. För en familj med två föräldrar och tre barn blir det drygt 31 euro mer i månaden.
Lindeman säger att landskapet inte behöver ta pengar från något annat för att ha råd med höjningen.
– Vi bedömer att vi har ekonomi för det här.


Utkomststödet ändras
För att de mest utsatta barnfamiljerna ska gynnas ytterligare av höjningen föreslår landskapsregeringen att lagen om utkomststöd ska ändras så att 20 procent av barnbidraget och 50 procent av ensamförsörjartillägget inte ska betraktas som inkomst vid fastställandet av stödet.
Om man istället skulle fortsätta tillämpa de rådande principerna skulle mellan 12,9 och 20,8 procent av barnbidraget inte räknas som inkomst, beroende på vilket barn i ordningen det är. För ensamförsörjartillägget skulle 32,7 procent inte räknas som inkomst.
Landskapsregeringen begär utlåtande från kommunerna om en ändring av lagen som reglerar utkomststödet. En ändring av lagen kommer att kosta kommunerna cirka 6.000 euro per månad.


Hittar inte nyckeln
En annan utsatt grupp är personer som endast har folkpension. Landsapsregeringen försöker hitta ett sätt att hjälpa även dem, men det är svårt eftersom pensionerna delas ut av Folkpensionsanstalten, Fpa.
– Vi har inte hittat nyckeln till lösningen. När Fpa är inblandat blir det komplicerat. Om vi höjer pensionen så minskar pensionärernas hyresbidrag.
Harriet Lindeman säger att det skulle kosta omkring 250.000 euro att låta Fpa ta fram ett datasystem som är anpassat för avvikande åländska pensioner. Hon hoppas ändå att det går ett hitta en lösning till budgeten för 2008.
– Jag har inte gett upp. Vi tar gärna emot förslag på hur det här ska gå att lösa.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax