DELA

Barn och vuxna i kamp mot skabb

Nu har skabb återigen konstaterats i Mariehamn. Två personer, en vuxen och ett barn, har konstaterats ha skabb och nu ska alla personer som de kan ha haft nära kontakt med behandlas med salva.
Behandlingen sker en och samma natt för samtliga.
De två personer som har konstaterats ha skabb har rört sig mellan tre olika institutioner inom barndagvården i Mariehamn. Många där, både barn och vuxna, informeras nu av föreståndarna eller sjukvårdspersonal om hur de ska utföra en behandling i förebyggande syfte.
– Det är en rutinåtgärd, säger smittskyddsansvarige överläkaren Ove Mattsson som är klinikchef vid primärvården. Skabb kommer i cykler med ungefär 15 år mellanrum, men nu verkar påhälsningarna ha varit något tätare.
I januari i år berättade vi om att 27 anställda på Viking Lines fartyg Cinderella drabbats av skabb och före dess förekom skabb vid Gullåsen hösten 2005.

Nattlig klåda
Skabb är en ofarlig åkomma och behandlingen ger bra resultat.
Anledningen till att man tar till denna massbehandling är att dels att skabb inte försvinner av sig självt, dels att personer som redan har andra sjukdomar kan få svårare symptom.
Den annars friske personen märker av skabben genom klåda, mestadels nattlig klåda.

Samtidigt
De som konstaterats ha skabb går igenom en tablettbehandling, personer i omgivningen genomgår en behandling med den receptfira salvan, Nix, som appliceras på kvällen och tvättas bort nästa morgon.
– Det är viktigt att alla behandlas samtidigt för att inga skabbkvalster ska överleva, säger Ove Mattsson.
Är det skamligt med skabb?
– Nej. Det kanske känns pinsamt att en så stor bekämpningskampanj dras igång runt omkring en, men det är ju samma sak med löss i så fall.

Telefoninfo
De berörda informeras i första hand av dagisföreståndarna.
Två sköterskor vid ÅHS ger också information på en speciallinje, på telefon 53 85 20 under vardagarna denna vecka samt måndagen den 19 mars, alla dagar mellan klockan 12.30 och 13.30.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN