DELA

Bara uppåt för Andelsbanken

Andelsbanken på Åland redovisar i sin delårsrapport bara goda resultat, och banken kommer stärkt ur finanskrisen.
Det totala rörelseresultatet för banken stannar på över en miljon euro i vinst. Det är en vinstökning med 38 procent jämfört med samma period i fjol. De totala kostnaderna ökade med måttliga 2,4 procent. Utlåningen ökade också den, med något över fem procent.
Bankens resultat är det bästa sedan 2007, tiden innan finanskrisen. OP-gruppens resultat efter stresstesterna av de europeiska bankerna var mycket starkt. Sedan förra delårsrapporten har över 500 nya kunder tillkommit. Banken kan numera erbjuda fler produkter sedan man öppnat en avdelning för privata finanstjänster.

Farhågor för USA och Europa
Trots det fina delårsresultatet uttrycker banken i ett pressmeddelande viss oro över läget i USA och det europeiska finanssystemet. Den senaste amerikanska budgetuppgörelsen stillar inte denna oro.
– Det är i dag ingalunda lugnt, och alla är inte övertygade om att den här uppgörelsen löser alla problem. Man tror allmänt att det här inte är helt över i USA och att de amerikanska räntorna kommer att stiga. Det påverkar oss redan i år. Händer det inget stort i USA tror vi att det fortsätter som det är och att vi gör ett betydligt bättre resultat än 2010. Räntorna har nu stabiliserats på en nivå både vi och låntagarna kan leva med, säger Håkan Clemes, vd för Andelsbanken på Åland.
Läs mer i papperstidningen!


Erik Hallstensson