DELA

Bara ett bolag vill undersöka champagnevrak

Landskapsregeringens museibyrå har begärt in offerter från firmor som vill undersöka champagnevraket. Nu när tiden gått ut visar det sig att man fått in ett enda anbud.
Det numera världsberömda champagnevrakets identitet är fortfarande okänt. Ingen vet heller vad mer som kan dölja sig i vrakets inre förutom den dyrbara lasten i flytande form.
Det vill museibyrån råda bot på genom en arkeologisk undersökning av vraket. I fredags gick ansökningstiden ut för offerter på vrakundersökningen. Museibyrån har fått in en enda offert.
– Tyvärr så kan vi inte räkna med så många erbjudanden. Det finns inte så många aktörer. Ibland får vi inte in något erbjudande alls, säger vikarierande landskapsantikvarie Niklas Stenbäck.


Granskar och beslutar
Erbjudandet som kommit in till museibyrån granskas nu som bäst. Ett beslut kommer i slutet av veckan.
– Vi granskar anbudets vetenskapliga kvalitet och de ekonomiska aspekterna. Det måste vara av sådan kvalitet att vi kan gå vidare med det, säger Stenbäck
Vad gör ni om det inte håller måttet?
– Det får vi ta ställning till då, avslutar Stenbäck.

Erik Hallstensson