DELA

Bara en tidsfråga innan djursjukdom når Åland

Djursjukdomen blåtunga sprids allt längre norrut. Den här veckan möts experter i Helsingfors för att planera vad Finland och Åland ska göra när smittan hotar även våra djurbesättningar.
Viruset kan redan finnas hos vilda djur. Under hösten ska jaktlagen därför ta prover på rådjur, älg och hjortar.
Landskapsveterinär Mikael Karring säger att det är svårt att spekulera i om svidknotten, som sprider blåtunga, redan finns på Åland.
Vi kan i annat fall vänta oss att den i framtiden når både Åland och övriga Finland, kanske redan nästa vår. Smittan vandrar nämligen allt längre norrut. I höst har den nått Skåne och sprider sig snabbare än väntat.
– Eftersom vi vet säkert att den finns så pass nära vill vi nu ta reda på om sjukdomen redan finns på Åland, säger landskapsveterinär Mikael Karring.

Vitsvanshjort känslig
I samband med höstens jakt har landskapet därför skickat ut provtagningsmaterial, alltså utrustning för att ta blodprov på fällt vilt, till de åländska jaktlagen.
– Proverna skickas sedan till ett statligt referenslaboratorium för analys. Eftersom vi vet att vitsvanshjorten är speciellt känslig för blåtunga är vi extra intresserade av sådana prov, säger Mikael Karring.
På EU-nivå finns regler för hur man ska hantera sjukdomen blåtunga. Sjuka djur ska avlivas och alla djurbesättningar inom ett visst avstånd ska vaccineras, precis som man nu har gjort i södra Sverige.

Omfattande arbete
Nu ska även en nationell beredskapsplan göras upp för Finland. Berörda tjänstemän och myndigheter, däribland Mikael Karring, ska därför träffas i Helsingfors den här veckan för att lägga upp en strategi och tidtabell bland annat en eventuellt kommande vaccineringskampanj.
– Vaccinet har visat sig fungera relativt bra. I och med att Åland är ett så pass litet område så skulle en vaccinering här omfatta hela landskapet, säger Mikael Karring.

EU bestämmer
Det är alltså inte upp till respektive djurägare att ta beslut om att vaccinera sina djur, utan det förs fram på nationell nivå och sedan tas slutligt beslut i diskussionen med EU-myndigheter.
Vaccineringen, där varje djur får två injektioner med några månaders mellanrum, kostar cirka två euro per djur. EU står för hälften av kostnaderna.
Karring förklarar att eftersom vårt klimat blir allt varmare kommer vi att få vänja oss vid att nya sjukdomar.
Har vi någon chans att hindra blåtunga från att nå Åland?
– Det är svårt att förebygga eftersom det är insekter som sprider smittan. Det är klart att om vintern blir kall så dör ju många knott och så finns det ju bekämpningsmedel för insekter, säger Mikael Karring.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax