DELA

Banksekretess ger problem vid utredning

Varför går flera utländska arbetstagares löner till ett och samma bankkonto?
Det har den åländska arbetarskyddsmyndigheten haft orsak att fundera över på sistone.
Arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson berättar om en upptäckt som gjordes under inspektioner på olika arbetsplatser under våren.
– Det kom fram att flera personers lön betalades in på samma bankkonto. Arbetsgivarens motivering var att de anställda jobbade så kort tid och att de inte ville öppna egna konton. Men självklart kan man inte göra så.
Men det är svårt för arbetarskyddsmyndigheten att komma längre i utredningarna. Banksekretessen kommer emot när försök görs att kontrollera att det aktuella kontot tillhör arbetstagaren i fråga och ingen annan, även om misstanken är stark att det fifflas med kontona.
– Jag tycker egentligen att bankerna borde ha ett större ansvar att kontrollera vad kontot är till för och hur det används. Som det nu är måste en brottsanmälan göras för att polisen ska kunna kontrollera kontoanvändningen. Det finns absolut människor som inte säger till när deras lön hamnar på andra vägar, slår han fast.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre