DELA

Bankman sparkad efter bedrägeri

En person ur Andelsbankens mellanledning har missbrukat bankens medel. När detta uppdagades fick personen sparken.
Andelsbankens verkställande direktör Håkan Clemes har skickat ut följande pressmeddelande:
”Vid den interna revisionen har ett missbruk av bankens medel uppdagats.
En person i bankens mellanledning har på grund av detta sagts upp från sin tjänst med omedelbar verkan.
Det inträffade har inte på något sätt berört kunderna och kommer ej heller att förorsaka skada åt någon kund.
Händelsen har givits vidare till polisen för utredning.”
Läs mer i Nya Åland på måndag

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax