DELA

Bankerna och Paf ekonomiska ljusglimtar

Bankerna på Åland och Paf går bra nu när tiderna är dåliga.
Den slutsatsen kan man dra av Åsubs ekonomiska översikt hösten 2014 som nyss har publicerats.
Den åländska ekonomin befinner sig i motvind men det finns ljuspunkter, konstaterar Åsub sammanfattningsvis.
Andra ljusglimtar utöver att bankerna och Paf klarar sig bra trots lågkonjunkturen är att priset för den lågsvavliga marindieseln, som de flesta fartyg går över till vid årsskiftet, inte blir lika högt som man tidigare befarat. Trots det innebär svaveldirektivet en sammanlagd extra utgift på uppskattningsvis 20 miljoner euro på årsbasis för bunkern.
Ytterligare en ljusglimt är att Ålands befolkning växer.


Negtiva prognoser
Men i stort väger prognosen för hösten över mot det negativa, konstateras i utredningen. Ålands BNP har gått ner från 2011 – med undantag av 2013 när läget såg ljusare ut – och sjunker ytterligare nästa år på grund av svaveldirektivet och de höjda bunkerkostnaderna.
Arbetslösheten ökar som bekant och har nu nått 4 procent – det högsta sedan 1998 – och ser ut att stiga ytterligare.
Sjöfarten är pressad, både inom last- och passagerarverksamheten. Tankerverksamheten kunde notera en viss uppgång på marknaden i början av året men en viss nedgång kan skönjas under hösten
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre