DELA

Baltic Bunkering krävs på 20.000

Det lettiska bolaget Vexoil levererade bunkerolja innehållande förbjudna kemiska tillsatser till en finländsk pråm i hamnen i Ventspils i oktober 2007.
Åländska Baltic Bunkering förmedlade leveransen och har dömts som medskyldig – men har inte betalat ersättningen på 20.000 euro.
Det här är en historia om hur krångligt det kan bli när beställningar och leveranser löper mellan flera bolag som sinsemellan har olika avtal och som dessutom verkar i olika länder.
Det är också en berättelse som visar att det finns mindre nogräknade aktörer i branschen som hanterar bunkerolja, och ett bevis på att seriösa bolag kan dömas skadeståndsskyldiga trots att de inte varit delaktiga på annat sätt än som förmedlare.

Har inte betalat
Förra veckan fick Ålands tingsrätt ett ärende som gäller ansökan om verkställighet av skiljedom. Tingsrätten vill nu ha ett bemötande av företaget Baltic Bunkering, med hemort Mariehamn, för en händelse som inträffade för snart tre år sedan i hamnen i Ventspils, Lettland. Händelsen ledde till en skiljedom där Baltic Bunkering ålades att stå för 40 procent av den skada som det finländska rederiet ESL Shipping drabbades av på grund av förorenad bunkerolja.
Baltic Bunkering har inte betalat sin del av ersättningen – drygt 20.000 euro – trots att snart ett och ett halvt år har gått sedan skiljedomen trädde i kraft i mars 2009.
En skiljedom kan inte överklagas, och därför vill det finländska rederiet ESL Shipping att Baltic Bunkering betalar – annars hotar utmätning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax