DELA

Balmoral hinner fram i tid

Nya Åland har i dag haft kontakt med kapten Robert Bamberg på minnesfartyget MS Balmoral mitt på Atlanten.
Balmoral kommer att nå fram till platsen där Titanic förliste i god tid, berättar han och avfärdar samtidigt talet om att han är hjälte.
– Vi är där klockan 23.00 på lördag kväll, säger han på satellittelefon.
Det var klockan 23.40 som Titanic gick på isberget. Det sjönk sedan 02.20 på natten.
– Vi har två präster ombord som ska förrätta en minnesgudstjänst, berättar Bamberg.
Han har hyllats som hjälte efter att ha vänt fartyget vid ett sjukdomsfall ombord. Men själv påstår han sig inte ha gjort något särskilt.
– Jag är ingen hjälte, vem som helst skulle gjort detsamma.
Balmoral stävar i Titanics kölvatten och efterliknar så långt som möjligt fartyget som förliste för exakt 100 år sedan.
Hemma i Mariehamn väntar sambo Avy och dotter Mei, 4 år, samt de två äldre döttrarna Tara, 16 år, och Nona, 14 år, på att kapten Bambergs ska komma hem igen.