DELA

Bakläxa för jordförvärvs-riktlinjer

Landskapsregeringen bryter mot den gällande lagen i sina riktlinjer för jordförvärvslagen. Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att regeringen inte kan bestämma över enskilda personers aktieköp.
Självstyrelsepolitiska nämnden ger bakläxa åt landskapsregeringen för hur man ska tillämpa lagen för jordförvärv. Den 7 juni fastslog regeringen riktlinjer för tillämpningen, men nu har nämnden behandlat ärendet och anser att de bryter mot lagen.
I sina riktlinjer fastslår landskapsregeringen en hel rad kriterier för att enskilda personer ska få köpa aktier som berättigar till förvärv av markområde. Nämnden konstaterar att landskapsregeringen gått in i ärenden som inte Åland har behörighet till, det vill säga aktieköp.
– Vi ber dem korrigera riktlinjerna, säger Roger Jansson (FS) som sitter i nämnden. Man har tänkt rätt, men formulerat det fel.
Landskapsregeringen kan inte bestämma vad enskilda aktieköpare ska göra, men aktiebolaget som bryter mot riktlinjerna ska bli av med sin besittningsrätt för jordförvärvet om man bryter mot jordförvärvslagen.
– Det ska skrivas in i villkoren.
I riktlinjerna sägs också att landskapsregeringens tillstånd krävs för att förvärva aktier, men det kan man enligt nämnden inte göra.


Inget samråd
Självstyrelsepolitiska nämnden kritiserar också landskapsregeringen att man inte utförmat riktlinjerna i samråd med nämnden.
– Under mina 30 år i politiken har tunga självstyrelsepolitiska frågor som jordförvärv, näringsrätt och hembygdsrätt behandlats i samråd. Men nu har det skett ett avsteg, säger Roger Jansson.
Han tror att om man samrått kanske misstaget inte skett. I nämndens protokoll framgår det att man hoppas att samråd i framtiden ska hållas innan beslut fattas.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds