DELA

Båken växer fram på Kobbarna

Nu är båkbygget på Kobba Klintar igång. Går allt enligt planerna ska den stå klar till midsommar och invigningsfesten hållas 30 juni.
– Det är en tvåårig process som vi äntligen ser resultatet av, säger verksamhetsledare Rune Karlsson.
Båken kommer att se ut exakt som originalet som revs på 1950-talet, och den kommer att stå exakt på millimetern på samma ställe. Tolv meter hög, vit och den pyramidform som utmärkte de åländska båkarna. På toppen en 200 liters rödmålad ektunna, införskaffad från Frankrike och tidigare innehållande vin.
– Vi vet faktiskt inte vad tunnorna hade för uppgift på båkarna, men en sådan fanns också på originalet och ska finnas på den här. Vi samarbetar med museiverket för att få allt rätt.
Egons snickeri står för själva uppbyggande av båken som kanske ser enkel ut till konstruktionen men är en mastig byggnad som ska stå emot allsköns höststormar.
– Inuti blir det en 80 kvadrameter stor sal där det redan i sommar ska ordnas utställningar. Där ska man kunna ha allt möjligt; litteraturkvällar, meditiation, thai chi, konserter, teater eller andra evenemang.
Båken blir handikappanpassad, isolerad och användbar året om och i planerna finns också att det så småningom ska vara möjligt att övernatta i den.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist