DELA

Baggholma inte riktigt det vi har tänkt oss

– Det här är inte vad vi säger i jordförvärvskommitténs betänkande. Där var vi tydliga – personer som skulle ha behövt jordförvärvsrätt för att köpa mark ska inte komma över den via aktiebolag. Speciellt inte om det handlar om strandtomter.
Det säger Gun Carlson (C) som ledde den parlamentariska kommitté som i april i år efter lång betänketid gav sitt förslag till landskapsregeringen.
– Vi hörde lite om Brändöhusen redan under kommittéarbetet. Det är olyckligt när det blir så här. Andemeningen var från början att skapa möjligheter för fast bosättning, men nu blev det inte så.
Det som diskuterades i kommittén var möjligheten att etablera så kallade strandbyar i fastighetsaktiebolagsform, till exempel Havsvidden, säger hon.
– I den typen av strandbyar kommer boendet till som ett komplement till en turistanläggning eller varför inte en golfbana som står till tjänst med service och aktiviteter. Men det är det inte fråga om i Baggholma, utan där handlar det rätt och slätt om boende och bostadsaktiebolag. Det är nog inte riktigt det vi har tänkt oss, säger hon.

Kan återkallas?
Gun Carlson påpekar att åtminstone den ursprungliga jordförvärvslagen är skriven så att om något har köpts eller överlåtits på ett sätt som strider mot lagen så kan det återkallas till exempel genom tvångsauktion.
– Men jag har inget minne av att det någonsin skulle ha skett. Och jag menar inte heller att det borde göras även om Brändöfallet inte är helt och hållet förenligt med regelverket enligt min åsikt.
Bollen ligger nu hos landskapsregeringen i fallet Brändö Baggholma, konstaterar hon.
– Åtminstone måste landskapsregeringen diskutera det, det är självklart. Det är inget nytt – fallet har varit känt sedan tidigare.
Å andra sidan är det inte olagligt att sälja och köpa aktier, påpekar hon.
– Ett bolag som har besittningsrätten till mark och hus kan alltid sälja sina aktier vidare. Men i kommittén var alla av samma uppfattning, vilket är lite ovanligt.

Jävig minister
Är det en komplikation att landskapsregeringsmedlemmen och Centerns ordförande Veronica Thörnroos genom giftermål är involverad i bostadsbolaget?
– Jag vet inte hur det fungerar inom familjen och hur involverad hon är i bolaget. Men naturligtvis är hon jävig ifall landskapsregeringen tar upp ärendet till behandling. Det vore intressant att se hur de aktuella tillstånden såg ut och vilka villkor som satts upp. Om villkoren är uppfyllda är det inget att säga om saken, även om jordförvärvslagstiftningen inte uppfyllts, men om tillstånden inte uppfyllts så måste man ju reagera.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax