DELA

Bagatell, säger hamnchefen om krav på dagvattenrening

– Det här är en bagatell. Åklagaren får ta ställning till ärendet.
Det säger stadens hamnchef Leif Ahlqvist om ÅMHMs polisanmälan som grundar sig på att miljötillståndet från 2012 inte uppfyllts till alla punkter.
Som Nya Åland redan berättat i en notis handlar det om dagvattenhanteringen i Västra hamnen. Vid en inspektion i september i fjol fann Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM att allt det som myndigheten krävde i miljötillståndet för hamnverksamheten som beviljades i början av 2012 inte hade uppfyllts trots att bristerna borde ha varit åtgärdade redan för ett år sedan. Dagvattenbrunnarna har inte försetts med filter och dagvattensystemet har inte försetts med avstängningsanordningar, konstaterade ÅMHM.
Därför beslöt myndigheten att polisanmäla hamnverket. Förra veckan lämnade polisen över utredningen till landskapsåklagaren som ett brott mot miljöskyddslagen. Det är nu upp till åklagaren att bestämma om åtal ska väckas eller om ärendet läggs ner.
Leif Ahlqvist hoppas på det sistnämnda.
– Det här är bara dumt. Vi har inte en sån trafik i hamnen att det är någon fara med dagvattnet. Vi har inga tankbilar som står i hamnen. Det liknar ingenting om åklagaren tar upp en sådan här bagatell, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre