DELA

Bagarstugan blåser till grannstrid

Bagarstugans ägare Solveig Sundmans sterbhus protesterar skarpt mot Zeipels utbyggnad.
I anmärkningen kräver sterbhusets företrädare att den påtvingade k-märkningen lyfts av ifall stadsplaneändringen går igenom.
I februari godkände stadsplanenämnden den ändring av stadsplanen som Zeipels ägare Ålands ömsesidiga försäkringsbolag anhållit om och som innebär att varuhuset får byggas på med två bostadsvåningar och ut mot öster för att skapa mera affärsutrymme.
Inte oväntat kom två anmärkningar in – dels från Indigo restaurang och bar/Stig Grönlund och Björn Ekstrand, dels från Solveig Sundmans sterbhus som företräds av Sten Sundman och Margaretha Procopé. Även ASP-huset, företrätt av Mikael Holm, och Gesco ab, företrätt av Gert Sviberg, har undertecknat skrivelsen gemensamt med sterbhusets företrädare. Gesco är hyresvärd även för Indigo.

Skarpt tonläge

Tonen är skarp i båda anmärkningarna: Indigo varnar för följderna och skriver att man stänger restaurangen/baren om ändringsförslaget går igenom och sterbhuset med flera hotar med att använda alla juridiska möjligheter till prövning som finns för att stoppa stadsplaneändringen och att man också tänker kräva ersättning.
I båda anmärkningar hävdas att varutransporter och avfallshantering till och från fastigheterna försvåras när parkeringsområdet öster om Zeipels försvinner och att Bagarstugan och Indigo skuggas av nya Zeipels.
Stadsplanenämnden beslöt på sitt möte i måndags att stå fast vid den föreslagna stadsplaneändringen, trots anmärkningarna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre