DELA

Badförbud vid två Saltviksstränder

Vattnet i Västerviken och i Kvarnboviken i Saltvik är så dåligt att det är förbjudet att bada där just nu.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har hittat ovanligt höga halter E.coli-bakterier vid båda stränder. Bakterierna kan bland annat orsaka diarré och magsjukdomar.
ÅMHM undersöker regelbundet de allmänna badstränderna på Åland. Kvarnboviken har haft dåligt vatten tidigare.
– E.colihalterna på de här stränderna har blivit väldigt höga mitt i allt. Det kan bero på att det varit extremt mycket regn den sista tiden, säger David Abrahamsson, extra miljöskyddsinspektör på ÅMHM.
Regn kan spola ner djuravföring och annan lort med bakterier i badvattnet. David Abrahamsson ska gå igenom provresultaten med Saltviks kommuntekniker för att om möjligt ta reda på varför bakteriehalten har stigit så snabbt.
Badförbudsskyltar är uppsatta vid båda stränder.


Ännu inte klart
Resultatet av den senaste provtagningsrundan är ännu inte klart för alla allmänna stränder.
En lista med badsträndernas vattenkvalitet finns på ÅMHMs hemsida, www.amhm.ax. Klicka på ”Badvattenprovtagningar” i spalten till höger.