DELA

Båda skall vinna på sponsring

Flera företag väljer att fortsätta sponsra olika kultur- och idrottsevenemang, trots att det varit ekonomiskt sämre tider. Det visar Nya Ålands rundringning.
I dag är det däremot väldigt viktigt att också företaget får ut något av sina bidrag.
Rockoff är ett av de evenemang som drabbats hårdast av minskade sponsorintäkter. Arrangören Dennis Jansson berättar att sponsorpengarna utgör 15–20 procent av festivalens budget och ger den ekonomiska stabilitet som är viktig för att kunna satsa vidare.
– I år förlorade vi massor och gick ner med sextio procent i sponsorintäkter. Mariehamns stad var den stora sponsorn som gick ur, säger Dennis Jansson.
Också vissa företag bidrog med mindre pengar och ett tag såg det kritiskt ut för festivalen, men det visade sig att de stora lokala företagen förblev trogna och sponsrade festivalen som tidigare.

Fortlöpande avtal
En rundringning till några av de företag som oftast brukar figurera som sponsorer för olika åländska evenemang visar att dessa inte låtit sig skrämmas av de sämre ekonomiska tiderna.
– Naturligtvis ser vi över våra sponsoravtal men vi försöker alltid jobba långsiktigt och de fortlöpande avtalen som räcker flera år påverkas inte av konjunkturen, säger Jaana Salminen vid Paf.
Någon minskning av sponsorbudgeten har Paf heller inte gjort. Däremot är man nu extra noga med att granska utbytet. Sponsorering är inte en fråga om välgörenhet utan Paf vill få tillbaka åtminstone lika mycket som man lägger ut.

Skärpta kriterier
Tina Björklund, som är marknadschef på Ålandsbanken, berättar att man nog dragit in sponsorpengar på rikssidan och inte ingått några sponsoravtal alls i Sverige. På den åländska hemmamarknaden delar man däremot fortfarande ut samma summor som tidigare. Men också Ålandsbanken har skärpt kriterierna:
– Det skall vara en win-win situation.
Det innebär att ett sponsoravtal till exempel gärna får skapa ett direkt mervärde för bankens kunder, genom att de till exempel får rabatter.

Att synas är viktigt
En som inte tror att sponsringen minskar i framtiden är ÅCA:s vd Johannes Snellman:
– Det finns ingen anledning. Det är precis lika viktigt att synas då det är sämre tider.
Däremot måste den som söker pengar ha en tydlig plan och ett konkret projekt, även om sponsringen fortfarande har drag av välgörenhet, säger Johannes Snellman
– De gånger man är med så skall det vara en ömsesidig nytta

Någorlunda nöjda
De flesta evenemangsarrangörer verkar också vara någorlunda nöjda
– Vi har lyckats precis lika bra som alla andra år. Ingen som varit med tidigare har hoppat av och det rör sig om samma summor som tidigare. Vikingamarknaden har stor genomslagskraft, säger Jörgen Lindblom som varit sponsoransvarig för Vikingamarknaden.
Sponsringen rör drar in 7–8 procent av budgeten. Merparten av intäkterna är ändå inträde.
Ingmar Berglund som håller i trådarna för Bomarsundsdagarna som ordnas i helgen är också nöjd och tacksam mot sina sponsorer. Kanske några gått in med lite mindre belopp än tidigare, hundra euro har varit standardbidraget.
– Jag har lyckats för jag kan prata med folk, det är viktigt. Man skall vara lika glad och trevlig också om man får nej. Då kanske det lyckas nästa år i stället.

FREDRIK SONCK
Fotnot: Nya Åland har talat med fler arrangörer och sponsorer än de som figurerar i texten, men ingen av dessa har egentligen något att tillägga till det som sägs i artikeln.