DELA

Avtalslöst från årsskiftet för drygt 2.000 anställda

För drygt 2.200 offentligt anställda arbetstagare går arbetsfreden ut vid årsskiftet.
– Vi vet att det är lågkonjunktur. Å andra sidan är tiderna alltid bistra när arbetstagarna vill ha upp sina löner, säger Anne-Helena Sjöblom på FOA-Å.
De fem tjänstemannafacken har nyligen sagt upp de tjänstekollektivavtal som ingicks med landskapsregeringen i slutet av februari i fjol. Det betyder att avtalen med Akava-Åland, FOA-Å, Tehy, TCÅ och ÅTFC går ut den sista december, alltså om ett par veckor.
Trots det finns inga nya avtal i sikte. Kraven har inte ännu formulerats från fackens sida och förhandlingarna startar först efter nyår. Därför kommer en avtalslös period att inledas vid årsskiftet.

Går ut tidigare
Nya Åland har pratat med fackens organisationssekreterare och styrelseordförande för att ta reda på hur stämningarna är inför den nya avtalsperioden.
Först ut är Anne-Helena Sjöblom på fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland FOA-Å med över 1.000 medlemmar som jobbar inom landskapet och kommunerna.
– Problemet är att de åländska avtalen går ut tidigare än på fastlandet där de är i kraft till slutet av januari nästa år. Både arbetsgivare och fack vill säkert vänta och se vad man säger på rikssidan, säger hon.

”Alltid lågkonjunktur”
Direkta lönekrav har inte ännu diskuterats inom FOA-Å, och hur kraven kommer att se ut i lågkonjunkturen är en öppen fråga.
– Vi är inte ansvarslösa. Våra medlemmar vet att det är lågkonjunktur och nog förstår vi allvaret i situationen. Å andra sida är det alltid lågkonjunktur och röda siffror när löntagarna vill få upp sina löner.
Hon utesluter inte att arbetsgivaren i det rådande läget inte skulle misstycka om en strejk skulle bryta ut.
– Då skulle ju arbetsgivaren spara pengar.

Utdragen rörelse
Vad tror du om den kommande avtalsrörelsen? Het eller lam?
– Utdragen. Dessutom tror jag att nästa avtal inte ingås för längre tid än ett år. Så tror jag att det blir också på rikssidan. Våra medlemmar är än så länge avvaktande, men de lägger nog märke till vad som sägs i lagtinget och skrivs i media. Det är inte bra om de politiska beslutsfattarna går in för att favorisera vissa yrkesgrupper, det stör avtalsförhandlingarna fruktansvärt mycket.
Tidigare var det vårdpersonal, nu är det tal om lärarna, ger hon som exempel.

Väntar på riket
Också Akava-Åland, med närmare 900 offentliganställda medlemmar med akademisk examen, är väl medveten om den ekonomiska situationen. Även här vill man först se vad som händer på rikssidan när det handlar om exempelvis läraravtalen.
– Men man kan göra mycket som inte kostar något i euro och cent. Det är bra med en vision inför de avtal som följer efter det som kommer nu, och man kan ju planera för en lägre tid framåt, säger organisationssekreterare Maria Hagman.
Hon håller med om att nästa avtal knappast blir flerårigt.
– Vi vill inte binda oss för lång tid framåt. Det är en säkerhetsåtgärd.

Förlänga avtalet?
Även vårdfacket Tehy, med drygt 500 medlemmar, väntar på vad man gör på rikssidan. Organisationssekreterare Jörgen Erlund:
– Medlemmarna har ännu inte sagt sitt, men personligen har jag spekulerat i hur det skulle vara att förlänga nuvarande avtal med ett år. Om ett år är alla säkert klokare vad gäller den ekonomiska situationen.
Vid höstmötet förra veckan uppmanade han medlemmarna att tipsa om vad man vill förbättra.
– Den ekonomiska situation som landskapet befinner sig i kommer nog att prägla de kommande avtalsförhandlingarna. Jag antar att arbetsgivarna går ut med ett väldigt lågt bud.

Förhandlar ännu
Yvonne Aspholm, styrelseordförande för tjänstemannaorganisationerna TCÅ med cirka 800 offentliganställda medlemmar, säger även hon att man väntar på vad som sker på fastlandssidan.
– Men vi håller fortfarande på och förhandlar om det avtal som snart går ut, berättar hon.
Det handlar om de 1,1 procent som avsatts för arbetsvärdering. Om arbetsvärderingen inte var klar till den 1 december – alltså förra veckan – ska potten i stället användas för gropjusteringar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax