DELA

Avtal gäller för Långbergsöda

Skadegörelsen på stenåldersboplatsen i Saltvik Långbergsöda fortsätter väcka känslor.
Att avtalet mellan markägaren och landskapet skall ha gått ut dementeras av museibyrån.
Enligt uppgift till Nya Åland gick överenskommelsen mellan markägaren Torvald Söderlund och landskapet ut i somras – något som inte visar sig stämma.
Samma tipsare säger att den yta som förstörts inte ingår i fornlämningsområdet.
Varken det första eller andra påståendet stämmer, menar museibyråns chef Viveka Löndahl. Avtalet är skrivet på en tioårsperiod och gäller fram till och med årsskiftet. Oavsett om det redan skulle ha gått ut eller inte rör det enbart skyddsområdet, inte fornlämningsplatsen.
– Åländsk lag förbjuder all påverkan på en fornlämningsplats, konstaterar Löndahl.
Som Nya Åland tidigare berättat har ägarens son grävt upp och schaktat sand från platsen. Boplatsen är en av de äldsta och fyndtätaste på Åland och enligt arkeologerna har ovärderliga föremål försvunnit i och med sandschaktningen.
Enligt en tydlig karta från museibyrån ligger det skadade området innanför gränsen för fornlämningsområdet, närmare bestämt vid västra Jansmyra i Saltvik Långbergsöda.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall