DELA

Avtackad efter 23 styrelseår

För 23 år sedan var Kjell Sipinen med och startade Ålands hörselförening och han har under alla år suttit med i dess styrelse. Vid årsskiftet valde han att avgå.
I samband med föreningens vårutfärd till Kobbaklintar den 18 maj avtackades han med blommor och ett specialtillverkat glasfat med hörselföreningens symbol, designat av glasartesan Ritva Saloranta.
Kjell Sipinen har kunnat följa utvecklingen av Ålands hörselförening. Från ett 70-tal medlemmar under de första åren har medlemsantalet vuxit till i dagsläget 417 personer.
– I början hade vi styrelsemöten en gång per månad samt vår- och höstmöten. Sedan blev det fler aktiviteter.
– Vi syns mer i samhället idag, säger Kjell. Föreningen har fått en organisationssekreterare på halvtid och har även dragit igång hörselrådgivning. Det har bidragit mycket.
Även situationen för de hörselskadade i samhället har förändrats under de här 23 åren.
– Den har blivit bättre. Samhället är mer accepterande mot personer med hörselskador idag, tycker Kjell.
Kunskap är ofta nyckelordet. Genom att sprida information om de hörselskadade och deras situation ökar förståelsen i samhället för detta handikapp.
Nu vill Kjell Sipinen satsa mer på fotbollen.
– Jag är serviceman, allt-i-allo, för Ålands damlag Åland United. Dessutom känner jag att jag har suttit i styrelsen så länge, någon gång måste man ju sluta, säger han och skrattar.
Vilken är den viktigaste frågan inom hörselvården just nu?
– Det är att hörselvården på sjukhuset ska fungera, att inte väntetiderna ska vara så långa, och att fler lokaler och servicepunkter installerar hörselslingor, säger Kjell Sipinen.

TEXT & FOTO:
CHARLOTTE MÄKELÄ


organisationssekreterare
Ålands hörselförening