DELA

Avstängning kan försvinna

MARIEHAMN. Ta bort avstängningen som förhindrar genomfartstrafik på Ljungvägen i Hindersböle.
Det föreslår stadens tekniska chef Kai Söderlund inför tekniska nämndens möte i kväll.
Genomfartstrafik har varit förbjuden på Ljungvägen och Högbackagatan sedan 2005. För ett år sedan beslöt tekniska nämnden att stoppa genomfartstrafiken med fysiska hinder vid Lillåkersvägen, som går mellan Ljungvägens och Högbackagatans norra ändar.
Beslutet fattades efter att boende vid Ljungvägen lämnat in en skrivelse till staden om oacceptabla trafikmängder längs gatan.
Efter avstängningen ökade i stället trafiken på Högbackagatan.
Inför kvällens nämndmöte har stadens markavdelning utvärderat effekterna av avstängningen.

Klagomål i början
När avstängningen infördes fick staden ta emot klagomål på längre körsträckor för privatbilister och servicepersonal. Det klagades också på att de längre körsträckorna var dåliga för miljön och att avstängningen påverkade medborgarnas rätt att använda stadens gator.
Den senaste tiden har ingen klagat på avspärrningarna.
I dagsläget kan man passera dem till fots eller på cykel, men inte med bil. Markavdelningen antar att det nuvarande trafikmönstret till stor del bibehålls även om staden tar bort de fysiska hindren.
Den debatt som blossade upp när ärendet var aktuellt kan ha bidragit till en minskning av den otillåtna trafiken i området, påpekar stadens tekniska chef.

Stängning vid stadsgräns
Tekniska nämnden vill stänga Kasbergsgatan för motorfordonstrafik vid stadsgränsen mot Sviby i Jomala. Med det förslag som man gått in för får gatan en vändplan och en kort gång- och cykelanslutning mot Kasbergsvägen.
En anmärkning kom in när gaturitningen ställdes ut. Tekniska chefens förslag presenteras vid kvällens möte.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax