DELA

Avsmalningen tas bort på gamla Godbyvägen

Stadens tekniska nämnd har med minsta möjliga marginal röstat för att ta bort avsmalningen på gamla Godbyvägens västra sida.
Ärendet togs upp på tekniska nämndens senaste möte efter att nämndens ordförande Bjarne Blomster (C) lämnat in förslaget att ta bort avsmalningen strax söder om rondellen på Bolstavägen. Enligt honom har flera tillbud skett på platsen.
Tekniska chefen Kai Söderlund föreslog att avsmalningen ska behållas och hänvisade till att avsikten med att bygga om gamla Godbyvägen till en långsamgata hade uppfyllts – trafikmängden har i det närmaste halverats från 2000 till 2009, från 7.700 till 3.600 fordon.

Få anmälningar
Varken Ålands ömsesidiga försäkringsbolag eller polisen har någon direkt olycksfallsstatistik för området och det som kommit in till försäkringsbolaget är enligt tekniska chefen någon enstaka anmälning. Han räknar med att trafiken kommer att öka om hindret tas bort.
Vid omröstningen fick Bjarne Blomster stöd av Roger Eriksson och Tuula Mattsson. Harry Karlsson, Annelie Karlberg och Clas Öfverström stödde tekniska chefen och Ann Gottberg la ner sin röst.
Eftersom invånarna vid gatan påverkas om hindret tas bort vill Kai Söderlund att den nya gaturitningen ställs ut så att den som vill får lämna in anmärkning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre