DELA

Avslag på besvär om taxitillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avslog besväret från en taxiföretagare mot Ålands landskapsregerings beslut om taxitillstånd.
Företagaren ansåg att beslutet att bevilja en annan taxiföretagare tillstånd för beställningstrafik med Mariehamn som stationsplats var felaktigt, men fick inte gehör av HFD. (ns)