DELA

Avslag om Paf-medel efter oklarheter

Röda korsets Mariehamnsavdelning har flera gånger uppmanats att lämna in en långsiktigt hållbar verksamhetsplan och en tydlig budget. Så har inte skett.
– Innan vi har uppgifterna kan vi inte bevilja Paf-medel, säger landskapsregeringens socialinspektör Ulla Rindler-Wrede.
Direktionsordförande Leif Jansson påpekade i gårdagens Nyan att Röda korsets Mariehamnsavdelning fått avslag på sin ansökan om 18.200 euro av Paf-medlen.
Socialinspektör Ulla Rindler-Wrede säger att landskapsregeringen redan i slutet av förra året uppmanade distriktet att komma in med en långsiktigt hållbar verksamhetsplan samt budget. Ett möte hölls också men frågetecknen kvarstod.
– Vi kan ju inte gå in med 18.000 euro om vi inte vet hur deras budget eller samarbetet med hyresgästerna ser ut.
När situationen har klarnat är avdelningen välkommen att återkomma med sin ansökan, säger Rindler-Wrede.
– Vi har en beredskap att stöda dem till den del det gäller den frivilliga verksamheten.
När det gäller matleveranserna kan landskapet däremot inte gå in med Paf-medel.
– Då snedvrider vi konkurrensen eftersom det är kommunen som upphandlar tjänsten av Röda korset. (ak)